Sidan uppdaterades:
2005-04-26


Index

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Naturen i Hållnäs

Upptäck Hållnäs vackra natur

Vad kan vara bättre än en fin dag vid havet? Res ut till Hållnäshalvön
och låt dig inspireras av naturupplevelser utöver det vanliga.

VARIERAD NATUR
Hållnäshalvön sticker rakt ut i Bottenviken med Björns fyr som en sista utpost mot nordost. Här bjuds Du på en mycket varierad natur med en spännande skärgård, ett ålderdomligt odlingslandskap och orkidérika skogar och kärr. För den naturintresserade är Hållnäshalvön ett riktigt eldorado.

ORKIDÉRIKT
Havsörnar sveper dagligen längs kusten, inte minst ute vid Örnsten där Hållnäskustens naturreservat nyligen skapats. De grunda, orörda havsvikarna och de naturliga små kalksjöarna som bildats genom landhöjningen är nästan unika i Sverige. I rikkärren finns en imponerande flora av orkidéer och andra växter, bland annat den exklusiva orkidén gulyxne och den sällsynta Gotlandsalgen. Den fridlysta gölgrodan trivs också i de små blöta kärren. Gölgrodan (se längst ner på sidan) är en art som i hela Skandinavien bara är känd från Nordupplandskusten och därför har ett stort internationellt skyddsvärde.

ÖRNSTEN
I skogens dunkel vid Örnsten växer hela mattor av myskmadra. Den vitblommiga och härligt doftande örten med bladen i krans är ovanlig men frodas i täta bestånd här i granskogen och i strandlunden. Det har nästan blivit som en urskog ute vid Örnsten med stora ståtliga träd och fallna lågor överväxta av mossa och högstubbar med perfekta möjligheter för hålbyggande hackspettar och ugglor. Vid den södra änden av Örnsten har det gynnsamma lokalklimatet gett upphov till en unik strandlund med många krävande lundväxter. Här frodas en fantastisk örtrikedom med liljekonvalj, storrams och den sällsynta lundkardborren.

HÅLLEN
Sten gärdsgårdarna och odlingsrösena i Hållens by för tanken till gamla tider. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol trivs i det betade hagarna och i diket prunkar orkidén skogsnycklar med sina rödvioletta blommor. Den vackra orkidén trivs i den kalkrika Hållnäs-myllan och har hittat en bra plats att växa på i vägkanterna som hävdas varje sommar.

FÅGELSUNDET
Fågelsundet
var tidigare en av Upplands största fiskehamnar. Ta gärna en promenad längs kusten och njut av blomsterprakten på strandängarna. Under försommaren lyser stranden gul och vit av höstskallra och slåtterblomma, två örter som förr talade om när det var dags att börja med slåttern på strandängarna. Hösten är också en fin tid att besöka Fågelsundet. Havtornsstnåren lyser då upp stranden med sina brandgula bär.

BJÖRNS FYR
Från Fågelsundet kan man med båt ta sig ut via skärgården till Björns fyr. Här passerar mängder av fåglar under vår och höst. Den vackra ön är mycket blomsterrik med bland annat rosa trift som växer på klipphällarna.

Länk till Länsstyrelsens sida om Hållnäskusten

ÄNGSKÄR & BONDSKÄRET
Ängskär
och Bondskärets naturreservat är underbara platser att besöka i maj-juni när majviva och orkidén Adam och Eva blommar på de betade strandängarna. Den gulvita Eva och purpurröda Adam kan vissa år täcka stora områden. Vid Bondskäret finns sköna, ålderdomliga kulturmarker med "barndomens natur" bevarad. Åkertegar och hagar med gullvivior, nypon och hassel ligger utspridda i ett omväxlande landskap. I skogarna kan man hitta flera olika orkidéer, bland annat ett mindre bestånd av guckusko.

Länk till Länsstyrelsens sida om Ängskär

Länk till Länsstyrelsens sida om Bondskäret

KAPPLASSE
En annan vacker plats att besöka är Kapplasse naturreservat med sina stora klaperstensfält öster om fiskehamnen Sikhjälma.

Länk till Länsstyrelsens sida om Kapplasse

Följ med på en guidad tur med "Linnés lärjungar"!

Under sommaren har Du möjlighet att följa med på guidade turer vid Fågelsundet, Örnsten eller Bondskäret och låta dig inspireras av
"Linnés lärjungar".
Naturguiderna Staffan Söderlund och Marie Sjöström iförda 1700-tals dräkter drar underhållande historier från Linnés tid om kulinariska, läkande och helt enkelt roande örter.

Ring Staffan Söderlund och Marie Sjöström för mer information!
Tel. 0294-221 08.

Gölgroda
Foto: Håkan Karlsson - Håkans Naturbilder