Sidan uppdaterades:
2005-09-02


Index

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ängskär

Magasinet i Ängskär

Magasinet i Ängskär
Foto: Håkan Karlsson - Håkans Naturbilder


Från magasinet i Ängskär, som byggdes 1758, skeppade Lövsta och Tobo bruk sitt stångjärn.

 

Bondskäret - Naturreservat i Ängskär
Foto: Karl-Bertil Holmstedt

Besök Länstyrelsens hemsida om Naturreservatet i Ängskär http://www.c.lst.se/angskar

Ängskärsklubben