Edvalla

Sidan uppdaterades:
2003-05-18


Index

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hållnäs Kyrka

Hållnäs Kyrka
(före renoveringen 1999)
Foto: Håkan Karlsson - Håkans Naturbilder

 

KYRKA FRÅN 1200-TALET
Man förmodar att det funnits en kyrka i Hållnäs redan på 1200- talet, sannolikt en i trä. För detta talar den bevarade dopfunten, gotländsk Alatyp från 1200-talets mitt.
Den äldsta kyrkan var en typisk landsortskyrka, rektangulär med vapenhuset i norr, sakristian i norr och koret i öster. Kyrkan var 37 ½ aln lång och 15 ¼ aln bred. Kyrkan fick sina kalkmålningar redan på 1470-talet av den så kallade Roslagsmästaren.

1724-1921 hade de Geer på Lövsta patronatsrätt över Hållnäs kyrka. Detta innebar att baronen på Lövsta hade rätt att utse vem han ville till kyrkoherde i Hållnäs men också att han skulle underhålla kyrkobyggnaden.

1851-54 byggdes kyrkan om och fick då sitt nuvarande utseende. Ombyggnaden kostade baron de Geer 35500 Rdr Banco.
Kyrkan har latinsk korsplan och ett dominerande centraltorn med kupol, den är orienterad med koret i väster. En tresidig utbyggnad väster om koret rymmer sakristian. Den äldre, medeltida kyrkans östra del bevarades och ingår nu i den östra korsarmen.

Utvändigt är kyrkan ett verk från 1850-talet, men i interiören samsas medeltiden med det nya. Vid restaureringen 1950 framtogs kalkmålningarna och tidigare undangömda medeltida inventarier fick åter plats i medeltidskyrkan.

1999 renoverades kyrkan med ny färg och nyrenoverade fönster.

Länk till Svenska kyrkan - Österlövsta/Hållnäs Församling