Sidan uppdaterades:
2003-05-18


Index

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Hammarviken

Runstenen i Hammarviken - Torsbacken

Runstenen vid Torsbacken - Hammarviken
Foto: Håkan Karlsson - Håkans Naturbilder

Texten på den skadade runstenen i Hammarviken lyder: "...resa denna sten efter ... sin son ... bröder ...ristade".
 
Rickard Holmqvist har skrivit en C-uppsats om "Hamn och gård i Hållnäs socken. Du kan ladda hem uppsatsen här:
http://www.arkeologi.uu.se/ark/education/CD/Cuppsats/holmqvist.pdf