Sidan uppdaterades:
2003-05-18


Index

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hållnäs Historia


Copyright © Maria L Hallengren
Karta över Hållnäs byar, gravfält och strandlinjen från tidig vikingatid.

I BEGYNNELSEN...
Hållnäs är en ung bygd. Först under vikingatiden, 800-1100 e Kr erhåller Hållnäsområdet en mer omfattande bosättning.

FÖRSTA BYARNA
I skärgårdslandskapet fanns den första bebyggelsen i byar som Sikhjälma (Saedholm), Hållen (Huld), Edsätra (Erisaetrum), Julö (Gylu), Lingnåre (Linganori), Lönnö (Lyno), Slada (Slaedla), Barknåre (Bierkanori) och senare också Edvalla (Ewerlum).

NAMNETS HÄRSTAMMNING
Namnet Hållnäs kommer antagligen från ordet "Huld" och "Huldanes" på grund av att hamnen i Hållen (Huld) var den viktigaste platsen i Hållnäs. Inte så långt ifrån Hållen fanns offerplatsen, Torsbacken, där nu en av Hållnäs runstenar står.

VIKINGATIDA BOSKAP
Under vikingatiden bestod boskapen av 35% nöt, 50% får/get och 13% svin. Man levde av fisk och en stor del av lämningarna består av strömmingsben.


Copyright © Maria L Hallengren
Karta över Hållnäs byar, gravfält och strandlinjen 1200-tal.

BEFOLKNINGSMÄNGD
En skattlängd över Olands härad från 1312 visar att Hållnäs befolkning bestod av totalt ca 270 personer.

Källor: "Bönder och samhälle i stadsbildningstid" av Anders Broberg. "Hållnäs Förr och Nu" utgiven av Hållnäs Hembygdsförening.

 
Läs gärna Rickars Holmqvists uppsats om "Hamn och gård i Hållnäs socken".
http://www.arkeologi.uu.se/ark/education/CD/Cuppsats/holmqvist.pdf