Kolerakyrkogården i Malen

Sidan uppdaterades:
2003-05-18


Index

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Kolerakyrkogården i Malen

Kolerkyrkogården i Malen
Foto: Håkan Karlsson - Håkans Naturbilder

 

År 1834 drabbades Hållnäs av koleran. Samanlagt 19 personer dukade under för farsoten. 16 av dessa kom från Göksnåre, den by som drabbades hårdast av koleran.
Hållnäs blev isolerat från yttervärlden som starkt smittad ort. Vakter stod längs sockengränsen mot Österlövsta för att förhindra Hållnäsbornas kommunikationer med yttervärden.

Hur kom då koleran till Hållnäs? Enligt traditionen kom smittan till Ängskär med besättningen på båtar som gick till Stockholm med last av tackjärn från Lövstabruk. Besättningen hade kontakter med Göksnåre och det förklarar varför Göksnåre blev den mest drabbade byn.