Sidan uppdaterades:
2003-05-18


Index

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Visor från Hållnäs
av Maria L Hallengren

Min mormor, Elna, har sjungit för mig enda sedan jag var liten. Hon sjöng långa visor och korta visor, vackra visor, glada visor och sorgliga visor.
Mormor hade lärt sig visor efter sin mormor, Johanna, och sin svärfarsmor Anna-Lovisa. Jag är den femte generationen i båda led som har fått den stora förmånen att föra några av Johannas och Anna-Lovisas visor vidare.

En visa mormor har lärt mig är "Drinkarvisa", en sorglig visa som skulle göra så att folk slutade dricka brännvin. Jag vet att denna visa är spridd i hela landet och finns även i olika varianter, men detta är den variant som Johanna Matilda lärde sitt barnbarn Elna som i sin tur lärde sitt barnbarn Maria.

1. Bland berg och skog en hydda stod
det var ett nödens hem
Ty hemmets far en drinkare var
nu kan ni gissa sen
Det var en kall och bister natt
och mannen borta var
i hemmet finnes knappt ett bröd
och elden slocknat har
4. Hon måste ut bland köld och snö
den kalla vinter natt
Och går sen icke många steg
Förrn' dignar ned så matt
Sitt barn hon trycker till sitt bröst
och ropar: Gud mig hör
Fräls nu mitt barn jag är så trött
jag sjunker ned och dör
2. Vid slocknad härd hon sitter där
hans hustru tärd av sorg
ett litet barn i famnen har
vem är där utanför ?
Jo, det är mannen vild av rus
som våldsamt kommer in
sin hustru och barn nu driver ut
uti den kalla vind
5. Och nästa dag då solen ler
en själ har gått till Gud
Förgråtet öga syns ej mer
ej höres klagoljud
Då kommer han den grymme man
men vilken syn att se
då han sitt barn ur drivan tar
det som en ängel ler
3. Hon gråter beder snälla du
var icke hård mot mig
jag är så sjuk och får snart dö
min vän förbarma dig
Och kan du icke älska mig
se här din egen bild
Då tar hon barnet visar det
men han ej lyssnar till
6. Säg du min vän som nu hör på
säg vill du dricka mer
en dryck som liv och hälsa tar
samt skövlar hus och hem
Riv genast sönder satans garn
och var ej lastens träl
Låt glaset stå till Jesus fly
och då blir allting väl
Midifil på Driknarvisa  


Anna-Lovisa Holmstöm var en mästare på vaggvisor. Jag har fått berättat för mig att "gammelfarmor" en gång satt och sjöng hela sin vaggviserepertoar för min mamma, som skrek och inte ville sova, att hon utbrast tillslut;
"- Ungen måste vara en bortbyting".
Samtliga vaggvisor här nedan är lärda efter Anna-Lovisa och upptecknade i Klungsten 1999 efter Elna Holmström.
Kråkan gick på ängen
Kråkan gick på ängen och slog med alla sina drängar.
Efter kom fåglarna små och räfsade höet i strängar
//: Korpen han lastade, sparven han drog ://
och lilla svarta kissemissen han körde.

Kråkan satt på ladutak
Kråkan satt på ladutak och fick inte pipa te låta.
Snälla mamma ge barna mat annars tar de på gråta.
Dingeli dangeli pepparkorn kråkan hon blåser i silverhorn
och mösserna törs inte låta.

Har du sett nån gubbe ro
(Mel. Kråkan satt på ladutak)
//: Ha'lu sitt nån guppe ro me' ryssja bak i baut'n ://
//: Jojo men, viss saug ja den ://
me' ryssja bak i baut'n.

Midifil på Har du sett nån gubbe ro