Andreas Holmström - troligen vid och ombord båten Svalan

1904 bildades AB Nordupplands Kustfiskare. Bolaget skulle enligt bolagsordningen bestå av fiskare och gynnare av fisket och bolagets uppgift var att idka försäljning av fisk och strömming från fiskare i norra Uppland till Skutskär, Gävle och tätorterna innanför kusten.
En båt, Svalan från Marsstrand, inköptes och till skeppare och befälhavare utsågs Andreas Holmström och till maskinist hans son Napoleon Holmström. Svalan trafikerade rutten Fågelsundet-Harnäs och på lördagar även Gävle. Passagerarna bestod av fiskare och lantbrukare som på fisktorget i Gävle saluförde sina produkter.

Åter till Holmströmsarkivet

Andre man från höger är Jan-Erik Edman (skeppar Edman) och tredje man från höger är Andreas Holmström.
Personen i mitten på bilden är antagligen Holmqvist som jobbade som maskinist ett tag ombord på Svalan.