Andreas Holmström ombord på båten Saga i Gävle hamn.

Andreas Holmström föddes på "Udden", Hammarviken den 16 november 1854 av sin mor, Catharina Margareta Grönberg. Andreas mor var dotter till båtsmannen Johan Grönberg och hon var uppväxt i Tårterviken där Edsätras båtsmanstorp fanns. Andreas far hette Jan Petter Holmström och var fiskare från Enskär. Andreas hade tre syskon. En syster, Johanna, och två bröder, Johannes och Per Gustaf. Det fanns även en lillebror, Erik, som föddes 1856 och bara blev två månader.

I februari 1872 dog Andreas mor och samma år den 1 oktober skrevs Andreas in i Gefle sjömanshus. Han var då 17 år.
"År 1872 den 1:a oktober no 948
Inrigistrerades till sjötjänst Anders Holmström född 1854 16/11 i Hållnäs sn af Upsala län och där kyrkskriven. Fader Jan Petter Holmström, fiskare moder Catharina Margareta Grönberg.
Förhyrd med kapten A Jönsson. Briggen Josephina från Nyhamn som kock på Hanfluer. Hår: ljusbrunt ögon: blå"


Påmönstrad
1872-10-11 Briggen Josephina

Kock.
Mönstrade på i Gävle. Hyran var 14 Rdr i månaden.
Kapten Anders Jönsson.
Honfleur via Axmar.
Mönstrade av i Norrköping 1873-06-03.

Påmönstrad
1873-06-03 Briggen Josephina

Jungman.
Mönstrade på i Norrköping. Hyran var 20 kr per månad.
Kapten A. Jönsson.

Påmönstrad
1873-12-06 Briggen Fingal

Jungman.
Mönstrade på i Malmö. Hyran var 30 kr per månad.
Kapten I. Lockner.
Mönstrade av i Norrköping.

Påmönstrad
1874-05-29 Briggen Georg O'Neil

Lattmatros.
Mönstrade på i Malmö. Lönen var 40 Rdr per månad.
Kapten C E Engman.
Seglade bla till Lissabon.

Påmönstrad
1874-10-02 Skeppet Robert

Lättmatros.
Mönstrade på i Söderhamn. Hyran var 40 kr per månad.
Kapten Erik Åkermark.

Påmönstrad 1875-07-19

Påmönstrad i Hudiksvall. Avmönstrad på samma ställe 1875-08-28.

Påmönstrad
1875-10-09 Ångaren Saga

Lättmatros.
Mönstrade på i Gävle. Hyran var 40 kr i månaden.
Kapten Nils Rosenlund.
Hull via Sundsvall.
Mönstrade av i Stockholm.

Påmönstrad
1876-04-12 Ångaren Saga

Matros.
Mönstrade på i Stockholm. Hyran var 40 kr i månaden.
Kapten Nils Rosenlund.
Mönstrade av i Malmö.

Påmönstrad
1890-03-31 Marstrand

Bästeman.
Arbetade med sillfiske.
Mönstrade av i Marstrand 1890-10-30.

Påmönstrad
1902-05-27 Skonerten Poseidon

Bästeman på skonerten Poseidon.
Mönstrade på i Gävle. Lönen var 55 Rdr i månaden.
Skeppare Johan Erik Edman (Klungsten).
Mönstrade av 1902-11-25 i St Petersburg.

Han arbetade som sjöman i många år och hade flera utrikes hamnar bakom sig. En gång när han var i USA och låg vid Mississippiflodens mynning planerade han att rymma. Han ångrade sig dock i sista stund och stannade kvar ombord.

Han gifte sig 1878 med Anna-Lovisa från Enskär och flyttade till ett torp i Granskär. Han försörjde sig på fiske och på att vara befälhavare på diverse båtar. Han arbetade också som skollärare i Vedlösa under en period av sitt liv.
Andreas bror

Janne Holmström.
Född: 1842-12-21 (enl egen utsago i Ängvreta, Hållnäs.
Död: 1932-03-19 i Krokvarpet, Hållnäs.
Andreas syster

Johanna Söderman.
Född: 1849-12-14 Udden - Enskär, Hållnäs.
Död: 1936 i Sikvik, Valbo.

Det finns ett fjärde syskon, Per Gustaf Holmström, som jag inte vet vad som hänt med.
Det sista jag vet är att han flyttar till Gävle 1864. Muntliga uppgifter tyder på att han omkommer i England, men det är inget som det finns några skriftliga källor om.

Född

1845-11-05 Udden, Enskär, Hållnäs (C)

Bosatt

1861 Edsätra, Hållnäs (C)

Dräng hos skattbonden Anders Andersson i Edsätra By.

Bosatt

1862-12-01 Såghamn, Hållnäs (C)

Däng hos Strandsittaren Jacobsson Enman.

Bosatt

1863-11-07 Hållens ägor, Hållnäs (C)

Dräng hos torparen Olof Holmqvist.

Bosatt

1864-10-04 Gävle (X)

Har utflyttningsnummer 10.

 

 

Åter till Holmströmsarkivet