Andreas Holmström lagar en sköte
Året är omkring 1930 och Andreas sitter framför båtverkstaden i Klungsten och lagar "Amerikanarns" sköte. Amerikanarn kallade f.ö just denna sköte "Grålle".
Åter till Holmströmsarkivet