Andreas & Anna-Lovisa utanför huset i Klungsten ca 1918.

Andreas och Anna-Lovisa bodde först i Granskär och där föddes de tre barnen Albertina (1878), Adolfina (1880) och Napoleon (1885).
1889 lämnade familjen Granskär och flyttade till Klungsten där de först hyrde ett brygghus. Efter hand började Andreas bygga ett eget hus i Klungsten.

Huset finns inte kvar. Det revs i början av 1950-talet eftersom det var skevt och dragigt. Nu kan man se en del av grundet om man vet var man ska leta.

Åter till Holmströmsarkivet