Anna-Lovisa & Andreas Holmström

Anna-Lovisa var född Persdotter den 9 december 1851. Hon var från skattehemmanet i Enskär, Hållnäs. Hennes pappa hette Per Jansson och mamman Katarina Jacobsdotter. Anna-Lovisa hade två bröder, tvillingarna Jacob och Johannes ("morr-Jako" och "morr-Janne"). Jacob kom att överta gården i Enskär och Jacob gifte in sig och blev frälsebonde i Vedlösa.

Anna-Lovisa och Andreas gifte sig den 15/6-1878. Andreas var då 24 år och Anna-Lovisa 27 år.

Fotot är taget hos K.Fagerlund i Gävle.

Åter till Holmströmsarkivet
Bilden är tagen hos dottern Adolfina i Överboda, Älvkarleby kommun.