Napoleon Holmström och båtbyggeriet

FÖRSTORA BILD

Napoleon började bygga båtar 1912. Han lärde sig båtbyggarkonsten av Johan Erik Jansson i Hammarviken. Jansson hade i sin tur blivit inspirerad av en ålänning vid namn Krokvik som kom till Fågelsundet under 1890-talet.

Båtbyggandet skedde oftast hemma hos beställaren. Man var på någons loge eller i någons lada under vintern och våren. Den som hade beställt båten brukade själv leta efter lämpliga vränger och stävar och när alla delar fanns färdiga så kom båtbyggaren och monterade ihop båten. Hur båten skulle se ut, längd, bredd och djup, var upp till beställaren och båthusets längd. Det tog i allmänhet 2-3 månader, beroende på storlek, att bygga en båt. Napoleon byggde ca tre båtar per år.

1921, när man byggde lotsen Waldströms båt, började man den 26 november och var klar den 9 februari året efter. Totalt arbetades det 196 timmar på den båten.

1922 byggde man en båt till Karl Edman. Bygget startade Napoleon den 16 mars och han var klar den 19 april. 288 timmar tog det att bygga båten och enligt anteckningar betalade Edman 194kr för den.


FÖRSTORA BILD

När sönerna var stora nog fick de börja följa med och hjälpa till. 1931 började man bygga däckade båtar i Klungsten, något som var nytt, och många var skeptiska för de ansåg att fiskebåtar inte skulle ha något däck. Naturligtvis blev de däckade båtarna populära och allt fler ville ha dem.

Napoleon var verksam båtbyggare ända in på 1960-talet. Hans söner, Artur, Edvin och John, hade då redan tagit över det mesta av båtbyggandet.

Träbåtar har en lång livslängd och många av Holmströmsbåtarna är över 50 år och de flesta är i god kondition.


FÖRSTORA BILD
Holmströmsbåtarna är kända för att vara välbyggda och sjösäkra. Ännu har ingen Holmströmsbåt gått under. Båtarna byggs med växta vränger dvs. naturligt växta spant som tagits fram ur grenar eller kraftiga rötter. Det är de växta vrängerna som ger skrovet styrka.
   
 

  Åter till Holmströmsarkivet