Sjöbodarna i Klungsten omkring 1938.


Det fanns som mest 7 fiskare i Klungsten.
De fiskade oftast med skötar och storryssjor. Konkurrensen var hård, så man tävlade oftast om vem som kunde komma till bästa fiskestället först.

Åter till Holmströmsarkivet

Fiske år 1913

Kr

Öre

Februari

Gädda 13kg å 80

10

40

-”-

Lake 8½kg å 65

5

58

-”-

Lake 1½kg å 65

0

95

Mars

Gädda 3kg 8hg a 1kr

3

80

-”-

Lake 3kg

1

50

-”-

Gädda 1½kg å 90

1

35

23

40

April

Strömming

2

00

Stör Ry fisk

25

Arbete på Svalan

11

50

Fisk sik och gädda

4

00

Fisk sik och gädda

14

40

Säl

2

50

Maj

Sik och gädda

21

78

Strömming

2

25

Fisk

8

50

Lax

1

75

Strömming

4

00

Juni

Fisk

35

00

Strömming

10

50

Fisk

5

00

123

53

Juli

Sik och gädda

13

50

Sik och gädda

20

50

Salt strömming

45

00

Färsk strömming

11

00

Augusti

Fisk å strom

12

50

Fisk

4

25

Sik

62

00

Septem

Sik

25

00

Sik och gädda

9

00

Okt

Sik och gädda

25

00

Nov

Nätfisk

19

00

247

62

Total inkomst för fisket 1913

394

55


Ur Napoleons anteckningsbok