Bröderna Holmström.


På fotot, som togs 1921, är fr. vänster: John, Artur, Fritz och sittande Edvin.


Åter