Familjen Holmström i Klungsten 1924.

Fr. vänster: Frits Holmström, Oskar Holmström, John Holmström och Edvin Holmström


Åter