Män i båt utanför Klungsten.

På bilden är fr. vänster: Lasse Holmstedt fr. Klungsten, Janne Holmström fr Krokvarpet, Andreas Holmström fr. Klungsten, Daniel Westergren samt en man från Uppsala.

Åter till Holmströmsarkivet