Napoleons liv till sjöss 1904-1907


FÖRSTORA BILD

 

 

 

 


Skonertskeppet Augusta
Den 20 april 1904 mönstrar Napoleon på i Gävle som lättmatros på skonertskeppet Augusta som hade Landskrona som hemmahamn. Augusta hade E. Åkerman som befälhavare och gick på in och utrikes hamnar. Napoleons lön var 30 kronor i månaden.

Napoleon skriver till sin syster Albertina på Hjälmungeskogen:
”Grangemouth den 28 juni 04! Älskade syster må nu och alltid godt. Mycken tack för det kärkomna brefvet hvari jag ser att du har helsan och det gläder mig. Nu så får jag omtala att vi lyckligt och väl är o framkomna hit. Vi seglade från Köja den 28 maj och kom hit den 20 juni. Hade dåligt väder i Nordsjön men det gick bra ändå bara hälsan får vara och hitils har jag stått pall både i sjö och i land. Vi är nu loss och håller på och drifver utom bords reden skall vi lasta och det går på 2 timmar sedan är det att ut och plöja böljorna igen. Har ganska bra ombord. Vi är 8 man ombord så det är många händer när det behövs men vi tar det för det mesta i piano om du vet hvad det är. Jag håller på och drifver om dagarna. På resan får vi vel måla så att vi har skutan snygg när vi kommer till Gefle. Få se när det blir.
Jag har haft många bref här så jag har stort bryderi med att skrifva så du får nöja dig med lite. Jag får nu sluta för senna gång. En kär hälsning till eder allesammans ingen nämnd och ingen glömd.
Tecknar din broder Napoleon”.


Napoleon skriver ett vykort till sin mor:
”Nyhamn den 7/8-04. Kära moder mycket tack för brefvet. Roligt höra att ni mår bra. Jag mår efven ganska bra. Vi är nu snart färdiga segla till Skottland igen. Vi ska till samma plats som förut så adressen är den samma. Får se när vi kommer dit. Många kära hälsningar från mig till alla. Helsa far när han kommer. Vi kommer att segla på tisdag. Eder Napoleon”.

Den 10/10 1904 ankommer skonertskeppet Augusta till Nyhamn i Gävle. Hon har reg.ton på 270.82 och hon går 13 fot djup (3,9m). Augusta kommer ifrån Grangemouth i Skottland och har en last av kocks. Efter ankomsten till Nyhamn den 10 oktober är Napoleon ombord tretton dagar till och sedan mönstrar han av i Gävle den 23 oktober 1904.

Aktiebolaget Nord-Upplands Kustfiskare
1904 bildades AB Nordupplands Kustfiskare. Bolaget bestod av fiskare och dess uppgifter var att transportera fisk till Gävle för försäljning. Napoleons far, Andreas, var skeppare och Napoleon jobbade som maskinist.
Från den 23 december 1905 finns ett intyg som lyder:

”Att ynglingen Napoleon Holmström i Slada, Hållnäs socken, varit anställd i bolagets tjänst från April månad till den 1 November d.å, därvid han till vår belåtenhet på egen hand skött den å vår kutter ”Svalan” installerade 10 hästars Avancemotor, betygas, Dannemora den 23 december 1905”.Bogserbåten Betty
Båten efter Augusta hette Betty (byggd i Bergssund 1873), en bogserångare som gick på Finland. C.E Thelin var befälhavare och ombord var Napoleon lättmatros. På Betty gör han sin kortaste sejour. Han är ombord mellan den 17 augusti till den 29 augusti 1906.
Hans lön är 40 kronor i månaden.

I flottan
Den 12 mars 1906 skrivs Napoleon in vid flottan, 20 år gammal. Hans titel var då sjöman. Den 1 januari till den 25 april 1907 tjänstgör han ombord på pansarbåten ”Göta” som en av 237 man och fick vitsorden ”mycket god tjänstbarhet”.


Den 19 februari 1907 skriver han hem: ”Stockholm den 19/2 -07. Besta föräldrar och syskon må så godt önskas av mig. Jag har helsan och mår ganska bra hoppas ni gör det samma. Jag har ventat på bref länge. Varför har ni ej skrivfit. Eder Napoleon”.
FÖRSTORA BILD

Från och med den 26 april till den 17 maj 1907 är han på kanonbåten ”Skagul”. Napoleon blir sedan sjuk och ligger på garnisonens sjukhus mellan den 18 maj till och med den 10 juni. Han fortsatte sin tjänstgöring ombord på ”Skagul”, som artillerimatros till den 20 juni 1907.

Bogserbåten Elsa
Den 15 augusti 1907 mönstrar Napoleon på som besteman. På mindre kustfartyg/skutor var det tidigare ofta bara befälhavaren/skepparen som hade formell nautisk kompetens och examen. Styrman och 2:e man ombord kallades besteman och var ofta självlärd och utan formell nautisk utbildning. Elsa har A. Holmström från Harvika, en kusin till Napoleons far Andreas, som befälhavare. Den 22 december 1907 mönstrar han av i Gävle.

 
Åter till Holmströmsarkivet