Napoleon Holmström ombord på ångfartyget Cedrik 1908-1909


Napoleon Holmström står som tredje man från vänster i översta raden.

FÖRSTORA BILD

Ångfartyget Cedrik (ex Ravensdale)
Fartyget sjösattes 1881 i West Hartlepool, England. Hon var 69 meter lång och hade en besättning på 15 man. 1906 blev fartyget svenskt. Cedrik tillhörde Rederi AB Cedrik And. S Cronberg och hade sin hemort i Landskrona. Befälhavare var P E Paulsson som var från Eket, Helsingborg.

Ångfartyget Cedrik ankommer till Skanshamn, Gävle den 1 maj 1908. De kommer ifrån Grimsby i England med en last av kol. Den 6 maj avgår Cedrik till Skutskär. Den 8maj 1908 mönstrade Napoleon på Cedrik i Gävle. Napoleon var 24 år och timmerman. Timmermanen var den yrkesman ombord som hade till uppgift att i tillse olika anläggningar ombord; livbåtar, ankare, master, däck, lastrumsluckor o.s.v. Cedrik skulle gå på ”Europeiska hamnar tillbaka till Landskrona redd”.

Napoleon skriver hem ifrån Sevilla i Spanien till Andreas & Anna-Lovisa den 18 april 1909:
"Kära far och mor, må så gott önskas af eder son. Hjärtligt tack för edert kärkomna bref som jag bekom i dag. Hvari jag ser att ni har helsan hvilket gläder mig. Efen jag har helsan och mår bra. Wi är nu här och skall lasta kol. Vi kom hit i dag, vi gick från Shilds den åttånde så vi hade hela påsken i sjön men det gjorde ingenting. Vi hade fint väder också var jag ju fri endå. Wi kommer troligtvis att lasta maslan her och gå opp till England. Sedan skall vi lasta för Östersjön och då hoppas jag att få komma hem och får göra nyårsmönstring på Landskrona redd.
Tänker jag så får jag lång väg att resa men det gör ju ingenting, bara det bär hemåt. Jag börjar att lengta hem lite smått nu. Här är så varmt så man kan knappt andas ingenting kan man äta heller bara dricka vatten så skall vi ligga här länge så blir man väll oignekännlig. Jag får nu sluta med många kära hälsnngar till alla bekanta, släkt och vänner alla som mig har helsat men först och sisst är ni mina kära föräldrar helsade af eder son. Ni kan adressera till Hull igen för jag vet ej till hvilken plats vi skall gå."

Den 11/5 1909 skriver Napoleon ett vykort från Rotterdam i Holland: ”Besta mor och far må så godt. Tack för brifet. Jag mår bra hoppas ni gör det samma. Vi ska gå till Boston och lasta sedan skall vi gå opp till Östersjön så då får vi mönstra av. Hellsning från Napoleon. Jag kommer snart hem".

Napoleon mönstrar av Cedrik i Landskrona den 20 maj 1909. Betyget han får efter sin tjänstgöring på Cedrik lyder:
Härmed intygas att Napoleon Holmström tjänstgjort ombord på Ångf. ”Cedrik” som timmerman under tiden från den 8 maj 1908 till den 20 maj 1909 och har under sagda tid varit nykter och arbetsam och utfört sina åliggande till min fulla belåtenhet varför jag honom ge det bästa rekommendationer.
Landskrona den 20 maj 1909
P E Pulsson
Befälhavare

Cedrik förliser
Natten mellan 15 och 16 december 1910 är S/S Cedrik på nordgående i Ålandshav destination Gävle, lasten är stenkol från England. Hårt väder och dimma gör att S/S Cedrik går på grund vid Argos fyr klockan 04.30.


 

  Åter till Holmströmsarkivet