Napoleons liv till sjöss 1910-1911


FÖRSTORA BILDEN

 


FÖRSTORA BILDEN

 


FÖRSTORA BILDEN

På ångfartyget Thetis från Gefle
Fartyget byggdes i Gävle på Gefle varv 1884. Hon tillhörde Ångfartyg AB Gefle, P.J. Haegerstrand och hade följaktligen sin hemort i Gävle.
Den 17 april ankommer ångfartyget Thetis med Nils Mörk som befälhavare till Nyhamn i Gävle. Thetis kommer från Alfaques med en last av salt. Hon är på 707 reg.ton och går 16 fot (4,8m) djup.

Den 27 april mönstrar Napoleon på båten som timmerman och den 28 april anmäls Thetis till avsegling. Torsdagen den 28/4 1910: Västlig vind med mulen och disig luft. 11.30 passerade ångfartyget Thetis på utgående. (ur Dagbok för Fredrikskans no1 1909-1915) På Thetis finns även en annan Hållnäsare nämligen styrman Hålldin ifrån Hållen.

Napoleon sänder brev från Stugsund i Norrland:
Stugsund den 1/6 1910
Kära far och mor må så godt önskas af eder son.
Mycket tack för edert kärkomna bref som jag bekom idag hvari jag ser att ni har helsan. Efen jag har helsan och mår bra. Jag ser i edert bref att fisket är dåligt det skall vell bli bra pris på strömmingen i stellet. Det var bra att man inte stanna hemma då för då har jag snart tröttnat på jobbet. Mor frågar om jag har skrifvit till Elfkarleby. Jag har skrifvit ett kort i dag få se om jag får svar.
Vi skall gå till Saltvik och lasta en del sedan skall vi gå till Sundsvall och lasta fullt sedan till Ostende i Belgien. Vi blir vel loss om fredag. Tenker jag på det går fort både i sjön och i hamn. Vi gick från Lith natten mellan den 24 och 25te och var här den 30 de om kvellen så han gör god fart. Efven har vi haft fint väder. Här regnar det hvarje dag så jag får hålla mig i skansen för det mesta.
Jag får nu sluta mitt bref för jag börjar bli sömning också har man ingenting att skrifa om
Många kära hällsningar till eder såklart och vänner ingen nämnd och ingen glömd.
Styrman Hålldin helsar tillbaka.
Adress Timmerman Napoleon Holmström S/S Thetis kapt Mörk Svenska konsulatet Ostende Belgien

Pillan den 6/7 1910
Kära far och mor må så godt.
Hjärtligt tack för edert kärkomna bref som jag bekommit hvari jag ser att ni har helsan efen jag har helsan och mår bra . Forfarande vi är nu här och håller på och lossar gödning vi blir vel klar på freda tenker jag. Vi skall sedan gå till Kotka och lasta trä och gå till Fowey i England. Jag vet ej om vi sedan får gå till Sverge heller hur det blir.
Jag skulle ju senda hem pengar till den usla velocipeden när vi skulle hem till Sverge men det ser ut som vi ej kommer di så snart. Jag får vel senda från England. Det blir vel att senda lite till lysningspresent åt Wiektor och Hulda också kan jag tro den ena så vel som den andra skall vel ha lite. Vi har också haft regning midsommar för resten har det regnat jemt sedan vi gick från Antwerpen. Jag hade ont i en fot när vi var i Antwerpen så jag låg inne några dagar men nu är jag bra igen.
Många kära helsningar från mig till eder och alla som mig nemner. Helsa valfrid och Gustaf och tacka för helsningarna. Styrman Hålldin tackar och helsar igen. Han mår också bra.
Adressen blir Timmerman NH S/S Thetis kapt Mörk Svenska konsulatet Fowey
England

Napoleon sänder brev ifrån Fowey i Cornvall, Södra England.
Fowey den 4/8 1910
Kära far och mor må så godt.
Hjärtligt tack för edert kärkomna bref hvari jag ser att ni har helsan. Efven jag har helsan fortfarande fast det är skaligt med maten men man får vel försöka hålla lifvet så länge endå. Vi kom hit i fredags i förra veckan och i natt skall vi börja lossa. Det går sent att lossa her. Sedan skall vi lasta porslinslera här och gå till Hamburg. Vi var på kapprodd i går och fick fjärde pris. Jag var styrare, första styrman och andra styrman, andra mesten och en matros rodde så det har varit lite trefligt här. I går kvell så sköts här en massa reketer också var det kanaval i land så vi var i land och såg på härligheten. Jag skall senda hem 3 pond nu så ni får till att klara er med om de hinner förstås till tiden blir. Ni får vel försöka klara skifan på någe vis. Det blir vel någon råd kan jag tro bara vi får ha helsan.
Jag får nu sluta med många kära hälsningar till eder samt till alla släkt och venner eder son Napoleon
Adressen blir vel Svenska konsulatet Hamburg Tyskland

Den 1 september kommer Thetis till ån i Gävle från Emden i Tyskland med koks i lasten. Man får betala 151,50 kr i hamnavgift för varorna och 70,70 kr (10 öre per reg.ton)
Torsdagen den 1 september 1910: S.O vind med mulen och disig luft. Kl. 9 passerade ång Thetis på uppgående. 9.30 började det regna. (ur Dagbok för Fredrikskans no1 1909-1915)

Thetis avseglar igen den 6 september utan Napoleon i besättningen.

 

Ångfartyget Hugin
Ångfartyget Hugin med hemort Göteborg blev Napoleons sista båt som sjöman. Hugin tillhörde Ångfartyg AB Svithiod (H.Metcalfe).

Den 17 oktober 1910 ankommer ångfartyget Hugin till Gävle med Carl A Wallin som befälhavare och ligger på redden. Hon kom tom ifrån Göteborg. Hugin uppges vara på 1185,79 reg.ton och gå 12 fot (3,6m) djup. Det blåser en västlig vind och det är klar luft.
Den 21 oktober mönstrar Napoleon på som timmerman.

Den 1 mars 1911 är Napoleon i Göteborg och skriver hem till Josefina: ”B V vi ska gå härifrån till Grimsby och sedan till Danmark. Många hälsningar från Napoleon. Adress Svenska konsulatet Odense Danmark”.

Den 1/7 1911 mönstrade han av i Göteborg, för gott.
Napoleon har i efterhand berättat att Hugin var den båt han tyckte bäst om att vara på. Det var trevlig befälhavare och trevliga besättningsmän. De gick mellan England och Göteborg med stenkolslast. Det tog tre dagar att gå mellan England och Göteborg.

Hugin blev torpederad eller minsprängd av en tysk u-båt den 21 februari 1918 i Bristolkanalen. Besättningen upptogs av den danska ångaren Saga och infördes till Cardiff. Vid explosionen skadades tre man.

Åter till Holmströmsarkivet