Familjen Holmström i Klungsten.

Josefina f. Eriksson från Hjälmungeskogen.

Josefina Eriksdotter föddes den 26 april 1887 på Hållens ägor i Hållnäs. Hon var nr 3 i en syskonskara av fyra. Hennes pappa var fiskaren Erik Petter Eriksson, född på Hållens ägor och hennes mamma hette Katarina Helena Jansdotter, född i båtsmanstorpet på Hjälmunge ägor.


Den 31/12 1911 gifte sig Napoleon och Josefina. De fick fem söner tillsammans. Josefina avled den 2/5 1932, endast 45 år gammal, då yngsta sonen Oskar var 10 år.
Fotot är taget i Gävle ca. 1912.

Bröderna Holmström.

På fotot, som togs 1921, är fr. vänster: John, Artur, Fritz och sittande Edvin. Yngste sonen, Oskar var ännu inte född när bilden togs.

Sönerna kom att gå i faderns fotspår.
Äldste sonen Artur blev båtbyggare, sonen Fritz lots, sonen John bonde/båtbyggare/byggnadsarbetare m.m., sonen Edvin båtbyggare och yngste sonen Oskar jobbade på Sjöfartsverket.

Uppgifter ur Napoleon Holmströms anteckningar 1915.

Fiske för 1915

Kr

Öre

Jan

Lake

1

48

Lake

1

80

Februari

Gädda 11 Lake 9.6

14

55

Lake

2

14

Lake

84

Gädda

1

00

Lake 18kg

10

80

April

Gädda

37

00

Maj

Stor ryss fisk

7

00

Stor ryss fisk

13

00

Stor ryss fisk

28

00

Juni

Fisk o strömming

29

50

Fisk

17

00

Strömming

5

50

? fisk strö

13

00

114

00

Juni

Strömming

11

35

Aug

Sik

50

00

Sept

Sik

78

00

Sept

Sik

16

17

155

52

Total inkomst för fisket 1915

269

52

Försäljning av saltströmming 1915

Mått

Kr

öre

Eriksson Kvarnbo

1/8

2

50

A Sandström

1/8

2

50

K Jansson

¼

5

00

J Persson

¼

Arrende

Lindqvist

¼

Arrende

N Holmgren

¼

6

00

J Westergren

¼

6

00

Johanna Andersson

¼

6

00

Söderberg

3/4

21

00

W Jakobsson

¼ 1/8

9

25

Kyrkoherde Larsson

¼

6

75

A Bodin Leufsta

¼

7

00

Ferngren Gefle

39

00

Vestergren

1/8

3

50

E Sandström

½

13

00

Ferngren Gefle

25

00

Pettersson Gefle

1/8

3

00

Bryggan Gefle

1/8

3

00

E Enman

1/8

3

00

K Jansson Slada

¼

6

50

J Persson Slada

¼

Arrende

G Lindqvist

1/8

3

00

Mormor

¼

5

00

Karl Persson

¾ 1/8

27

30

Karl Jansson Slada

¼

8

00

Ombudsman

1/8

5

00

J Persson Slada

1/4

6

50

216

50

Båtbygge 1915

Wahlström 42kr
Holmkvist 16kr
A G Jansson 40kr
Motorisättning hos W 13kr
Walström Ängskär 24,50

135,00

Åter till Holmströmsarkivet