Om familjen Holmström från Klungsten, Hållnäs sn.

Det här är min bild av familjen Holmström i Klungsten. Min bild av familjen och släkten har vuxit fram genom samtal med min morfar, John, när jag har lyssnat på inspelningar av Napoleon och när jag har läst brevväxling mellan Napoleon och Andreas och mellan Napoleon och Josefina.
Jag hoppas att dessa bilder kan vara till nöje och glädje för andra som de är för mig.

Största delen av släktforskningen är gjord av Stig Bertelius, Uppsala, till min morfar och mormor. Jag har gjort kompletteringar utifrån Kyrkböckerna.

Om du hittar någon anknytning till dessa släktingar skulle jag bli glad om du hörde av dig.

 
E-Post kontakt: maria@hallengren.se
 
Läs dikten "Störm" av Olof Thunman
       
Anna-Lovisa & Andreas Holmström
Andreas Holmström och två okända män.
Troligen vid båten Svalan från Fåglesundet.
Andreas Holmström i Gävle hamn
Andreas & Anna-Lovisa Holmström framför huset i Klungsten
Andreas Holmström lagar en sköte
Män i båt
Dan Westergren, Andreas Holmström och en okänd man
Napoleon Holmströms systrar
Fragment från Napoleon Holmströms unga år
Napoleon Holmström - en kort berättelse "På Poseidon"
Napoleons liv till sjöss 1904-1907
Napoleon Holmström ombord på ångfartyget Cedrik 1908-1909
Napoleons liv till sjöss 1910-1911
Vykort från Hållnäs
Torgdag i Gefle
Josefina & Selma Eriksson
Sjöbodar i Klungsten
Napoleon Holmström med familj
Familjen Holmström i Klungsten
Diverse bilder på familjen Holmström under 1920-talet
Motorfartygen Rex & Saga
Båtbyggeri
Napoleon Holmström och barnbarnsbarnet Maria
Diverse bilder på Napoleon från 1960 och 1970-talet
   
John Holmström